Om meg 

Jeg har i flere år jobbet prosjektbasert i krysningsfeltet mellom kunst, kultur og helse. De fleste  prosjektene jeg er involvert i er deltakerorienterte og handler ofte om identitet og/eller inkludering. Intensjonen bak mange prosjekter er å bidra til å løfte frem mennesker som ellers er lite synlige i samfunnet vårt. Mange av deltakerne i prosjektene har hatt nedsatt funksjonsevne. Prosjektene er forankret i en dokumentarisk estetikk, uten nødvendigvis å være rene dokumentarprosjekter. 

logoer

 Takk til alle som har finansiert prosjektene:

 • Extrastiftelsen - helse og rehabilitering
 • Kulturrådet
 • NRK
 • Bergen kommune - Den kulturelle spaserstokken
 • Vestnorsk filmsenter
 • Hordaland Fylkeskommune
 • Helle Bennetts minnefond
 • Sparebanken Vest
 • Haugesund sparebank
 • Christian Haaland Fond AS
 • Haugesund kommune

Utdannelse

MA Communication Media fra School of Art, Media and Design ved University of the West of England med fordypning i fotografi og filmproduksjon.

Certificate of Higher Education in Photography fra University of Wales, Cardiff.

Cand.polit. fra Universitetet i Bergen (samfunnsfag, hovedfag i nyere politisk historie)

Cand. mag. fra Universitetet i Bergen (kultur- og språkfag)  

Videreutdanning i psykologi, pedagogisk teori, kunstterapi og praktisk-pedagogisk lærerutdanning (PPU).

 

Eli Lea og Hanne Jones under utstillingen Mine dager på Galleri View i Oslo. Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet Flimmer Film AS i Bergen. FOTO: Caroline Roka

Eli Lea og Hanne Jones under utstillingen Mine dager på Galleri View i Oslo. Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet Flimmer Film AS i Bergen. FOTO: Caroline Roka