Foto fra åpningen av utstillingen "Fjorden i bilder" i november 2017 i samarbeid med fotograf Marita Aarekol. Bildet som henge rpå veggen er tatt av Marita. FOTO: Tor Høvik/Bergens Tidende

Foto fra åpningen av utstillingen "Fjorden i bilder" i november 2017 i samarbeid med fotograf Marita Aarekol. Bildet som henge rpå veggen er tatt av Marita. FOTO: Tor Høvik/Bergens Tidende

Om meg 

Mange av prosjektene jeg jobber med er deltakerorientert. Rammene for prosjektene defineres av meg/oss, men vi prøver å skape rom for medvirkning, slik at de som er deltakere kan påvirke noen av beslutningsprosessene i prosjektet. Ønske om dialog, samhandling og deltagelse er sentralt. Da er det et poeng at vi som initiativtakere ikke på forhånd har bestemt alt hva som skal skje, men at noe blir til som et resultat av det som skjer mellom oss som er med i prosjektene. Prosjektene blir til filmer/digitale fortellinger, foto eller tekst, gjerne i kombinasjon. Prosjektene er ofte motivert av spørsmål knyttet til tanker om identitet, synliggjøring og solidaritet. Ønsket er å utforske en tematikk eller noen spørsmål som kanskje viser mer av det vi har felles som mennesker enn det som skiller oss, uten å underkjenne at vi alle er ulike. Formidlingen av prosjektene er viktig, og de sosiale prosessene påvirker hvilken sammenhengen prosjektene formidles i. Vi håper at det deltagende aspektet i prosjektene gir publikum en litt annen inngang til møter med mennesker de kanskje har hørt eller sett mye før, eller det kan være et nytt møte med mennesker som er lite synlige i samfunnet vår. Mange prosjekter har jeg gjort sammen med Hanne Jones gjennom filmselskapet Flimmer Film i Bergen. 

Mange prosjekter er gjort sammen med mennesker som har eller annen form for funksjonshemning. Og jeg er spesielt glad i å jobbe med mennesker som har levd en stund.

logoer

 Takk til alle som har finansiert prosjektene:

 • Extrastiftelsen - helse og rehabilitering
 • Kulturrådet
 • NRK
 • Bergen kommune - Den kulturelle spaserstokken
 • Vestnorsk filmsenter
 • Hordaland Fylkeskommune
 • Helle Bennetts minnefond
 • Sparebanken Vest
 • Haugesund sparebank
 • Christian Haaland Fond AS
 • Haugesund kommune

Utdannelse

MA Communication Media fra School of Art, Media and Design ved University of the West of England med fordypning i fotografi og filmproduksjon.

Certificate of Higher Education in Photography fra University of Wales, Cardiff.

Cand.polit. fra Universitetet i Bergen (samfunnsfag, hovedfag i nyere politisk historie)

Cand. mag. fra Universitetet i Bergen (kultur- og språkfag)  

Videreutdanning i psykologi, pedagogisk teori, kunstterapi og praktisk-pedagogisk lærerutdanning (PPU).

Medieomtale

 Sammen med kollega Hanne Jones under utstillingen "Mine dager" på Galleri View i Oslo". Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet Flimmer Film AS i Bergen. FOTO: Caroline Roka

Sammen med kollega Hanne Jones under utstillingen "Mine dager" på Galleri View i Oslo".

Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet Flimmer Film AS i Bergen. FOTO: Caroline Roka

slangen.jpg