Foto fra åpningen av utstillingen "Fjorden i bilder" i november 2017 i samarbeid med fotograf Marita Aarekol. Foto: Tor Høvik

Foto fra åpningen av utstillingen "Fjorden i bilder" i november 2017 i samarbeid med fotograf Marita Aarekol. Foto: Tor Høvik

Om meg 

Jeg er forsker/stipendiat, fotograf og filmskaper. Som stipendiat ved VID vitenskapelig høgskole forsker jeg på billedkunst og demens, som rådgiver ved Verdighetsenteret utforsker vi blant annet verdien av estetisk praksis i demensomsorgen og som fotograf/filmskaper jobber jeg med prosjekter som hovedsakelig er deltakerorienterte og gjerne handler om identitet og/eller inkludering. Ofte jobber jeg  med mennesker som har eller annen form for funksjonshemning. Og jeg er spesielt glad i å jobbe med mennesker som har levd lenge. Intensjonen bak mange av prosjektene er å bidra til å løfte frem mennesker som ellers er lite synlige i samfunnet vårt. Jeg er interessert i hvilken rolle bilder har eller kan ha i livene våre, hvordan bilder kan tenkes med og hvilken rolle de kan ha i vår relasjon til andre mennesker. 

Fotoprosjektene er gjerne forankret i en dokumentarisk estetikk, uten nødvendigvis å være rene dokumentarprosjekter. 

logoer

 Takk til alle som har finansiert prosjektene:

 • Extrastiftelsen - helse og rehabilitering
 • Kulturrådet
 • NRK
 • Bergen kommune - Den kulturelle spaserstokken
 • Vestnorsk filmsenter
 • Hordaland Fylkeskommune
 • Helle Bennetts minnefond
 • Sparebanken Vest
 • Haugesund sparebank
 • Christian Haaland Fond AS
 • Haugesund kommune

Utdannelse

MA Communication Media fra School of Art, Media and Design ved University of the West of England med fordypning i fotografi og filmproduksjon.

Certificate of Higher Education in Photography fra University of Wales, Cardiff.

Cand.polit. fra Universitetet i Bergen (samfunnsfag, hovedfag i nyere politisk historie)

Cand. mag. fra Universitetet i Bergen (kultur- og språkfag)  

Videreutdanning i psykologi, pedagogisk teori, kunstterapi og praktisk-pedagogisk lærerutdanning (PPU).

Medieomtale

Sammen med kollega Hanne Jones under utstillingen "Mine dager" på Galleri View i Oslo". Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet Flimmer Film AS i Bergen. FOTO: Caroline Roka

Sammen med kollega Hanne Jones under utstillingen "Mine dager" på Galleri View i Oslo".

Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet Flimmer Film AS i Bergen. FOTO: Caroline Roka

slangen.jpg