Fjorden i bilder

IMG_2503.jpg
01932373_1fcf0cek10456cf0c18km3250.jpg

Fjorden i bilder var et utstilling- og formidlingsprosjekt i samarbeid med Fotograf Marita Aarekol. Som en del av utstillingskonseptet fikk de ansatte en kort innføring i ulike måter man kan se på og snakke om fotografiene sammen med andre.

Bakkgrunnen for prosjektet var at mange som bor på sykehjem i Norge har liten aksjonsradius. Store deler av dagen tilbringes på et svært begrenset areal, inne på et sykehjem, som ofte ligner mer på et sykehus enn et hjem. Det som skjer på utsiden av veggen er ikke lenger like lett å ta del i. Derfor kan det være spesielt viktig at bildene som henger på innsiden av veggene kan oppleves som meningsfulle for beboerne, med mulighet for ettertanke og refleksjon. En av ideen i prosjektet var å invitere beboere og ansatte til en samtale om hvordan man kan gjøre bilder interessante og relevante for både dem som jobber og bor på sykehjem.  

Prosjektet mottok prosjektstøtte av Bergen kommune/Den kulturelle spaserstokken.

Utstillinger

Høsten 2017: Metodistkirken alders- og sykehjem

Vinteren 2018: Slettebakken menighets alders- og sykehjem 

VERNISSASJE: Bilder fra utstillingen på Slettebakken menighets eldresenter, januar 2018, arrangert av aktivitetsleder Kirsten Holte. 

Fjorden i bilder er et fotoprosjektet som fotograf Marita Aarekol har arbeidet med i flere år. Det har som intensjon å dokumentere livet på og ved fjorden slik det er i dag, men også sporene fra det som engang var. Noen av bildene har klare referanser til interiør og landskap, mens andre er mer diffuse og fantasifulle. Tanken er at bildene kanskje kan inspirere til nye typer samtaler i hverdagen på et sykehjem/dagsenter.