KREATIV SKRIVING OG FORTELLING PÅ SYKEHJEM: Bilder fra en fortellergruppe hvor vi brukte et maleri av bergenskunstneren Marie Storaas og et sofaportrett fra Mine dager-serien som utgangspunkt for historiene. Foto: Kieran Kolle. 

Forestillingens kraft

2016-2019: I 2017 sertifiserte Hanne Jones og jeg oss i metoden Timeslips. Vi er foreløpig de eneste i Norge som er sertifisert i Timeslips, men vi håper og tror, det blir flere som har lyst til å gjøre det sammen etterhvert. Kort fortalt forener Timeslips er en såkalt "arts-based practice" som forener kreativ skriving- og fortelling med prinsippene i personsentrert omsorg - et utbredt verdigrunnlag for demensomsorgen i Norge og andre land, nært knyttet til omsorgsfilosofien til Tom Kitwood. Med utgangspunkt i et ønske om tilpasse metoden til norske forhold, og utforske hvordan kreative prosesser kan hjelpe personer som lever med demens inn i gode spiraler, tok Verdighetsenteret initiativ til å utvikle prosjektet Forestillingens kraft. Prosjektet har foreløpig mottatt støtte av Hordaland fylkeskommune /KUP og er et samarbeid mellom  mellom Verdighetsenter (v/Hanne Jones (prosjektleder) og Eli Lea), Bergen Røde Kors sykehjem, Hellen skole og Kompani Krapp. Kompani Krapp skal blant annet lage en scenekunstproduksjon som delvis er basert på fortellingene til beboere fra Timeslips-gruppene Hanne og jeg har holdt. I tillegg skal elever ved 5. trinn på Hellen skole lage egne kunstverk inspirert av de samme historiene. Utstillingen åpner 28. mai 2018.  Sceneproduksjonen er planalgt ferdig i løpet av 2019. 

Les mer om prosjektet: 


 FOTO: Kieran Kolle

FOTO: Kieran Kolle

Pust

Det er et menneske
Han sover eller tenker
Er det en mann?
Han er trøtt
Er det en han, altså?

Det er en dame
Pen gammel dame
Nærmere 100 år
Alfhild heter hun

Vi får komme til saken
Han sitter i stolen
Stolen er under han
Er det en han?

Hun er intelligent
Det kan man se på henne
Hun har vært lærer
Det kan man være uten å være lærer (altså intelligent)

Kanskje hun har opplevd noe
Hun har kranglet med noen

Hun er lei seg
Hun har problemer
Tenker på indre ting

Det lyser av de som har noe i seg
Det gjør det nesten av alle

Alle har problemer
Alle har sitt
Alle har pust

Denne historien er laget sammen med beboere ved Bergen Røde Kors sykehjem


 Skuespillerne K ristine Nordby Simonsen og Beate Bednar  (t.h.) leser historien  Pust (se over)  for publikum under konferansen "Kunst, mestring og omsorg på KODE, april 2018. FOTO:  Thor Brødreskift

Skuespillerne Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar (t.h.) leser historien Pust (se over) for publikum under konferansen "Kunst, mestring og omsorg på KODE, april 2018. FOTO: Thor Brødreskift

20. april 2018 hadde Hanne og jeg en workshop for deltakerne på konferansen Kunst, mestring og omsorg på KODE. Konferansen ble arrangert av Verdighetsenteret - nasjonalt kompetansesenter for sårbare gamle og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Skuespillerne Kristine Nordby Simonsen og Beate Bednar (bildet) presenterte sitt scenekunstprosjekt "Hvem skal elske meg nå" og leste historien Pust (se over) for publikum.