Forestillingens kraft

2016-2018: Hvordan kan kreative prosesser få personer som lever med demens inn i gode spiraler? I Forestillingens kraft inviterer vi personer med demens til å delta i fortellergrupper. Vi ser på bilder og lager fantasifortellinger hvor alt er lov.  Historiene blir korte poetiske fortellinger. Et samarbeid mellom Verdighetsenter (v/Hanne Jones og Eli Lea), ansatte og beboere  ved Bergen Røde Kors sykehjem og scenkunstkoompaniet Kompani Krapp.  Prosjektet er forløpig støttet av Hordaland fylkeskommune /KUP

FOTO: Eli Lea

FOTO: Eli Lea

tumblr_mozt315rm01sqpmaeo2_1280.jpg
boy in the air.png