FOTO: Eli Lea

FOTO: Eli Lea


Forestillingens kraft

2016-2018: Hvordan kan kreative prosesser hjelpe personer som lever med demens inn i gode spiraler? I Forestillingens kraft inviterer vi personer med demens som bor på sykehjem til å lage assosiasjonsbasert fortellinger til bilder. Deltakerne i fortellergruppene assosierer fritt sammen til bildene. Ofte gir bildene assosiasjoner til steder, tider, mennesker, smaker og lukter. I løpet av en times tid blir alle innspillene samlet sammen til en felles historie som ofte består av en blanding av minner og erfaringer fra livet her og nå. Prosjektet er et samarbeid mellom Verdighetsenter (v/Hanne Jones og Eli Lea) og ansatte og beboere  ved Bergen Røde Kors sykehjem. Men prosjektet har flere forgreininger. Blant annet skal scenekunstkompaniet Kompani Krapp lage en scenekunstproduksjon og elever ved 5. trinn på Hellen skole skal lage kunstverk inspirert av sykehjemsbeboerne sine historier. Prosjektet er foreløpig støttet av Hordaland fylkeskommune /KUP.

Les mer om prosjektet: 

Ny metode skal øke livskvaliteten for personer med demens

Kreativ skriving og fortelling i demensomsorgen


tumblr_mozt315rm01sqpmaeo2_1280.jpg