How do people living with dementia experience taking part in participatory arts based activities?(phd-prosjekt) 

Hva ser du? På omvisningene for personer med demens blir deltakerne oppmuntret til å bruke øynene og legge merke til hvilke tanker og assosiasjoner som dukker opp. Fokuset er på møtet med bildet, her og nå. Bildekarusellen viser noen av kunstverkene som publikum møter på omvisningene. FOTO: Dag Fosse, KODE

Hvordan opplever personer som lever med en demensdiagnose å se på og snakke om bilder?

Høsten 2015 tok prosjektgruppen "Kunst og demens" ved Verdighetsenteret initiativ til et samarbeidsprosjekt med KODE i Bergen om å starte opp kunstomvisninger for personer med demens. Som stipendiat har jeg fulgt omvisningene på KODE som deltagende observatør. Omvisningene ledes av to erfarne omvisere, Helga Anspach og Siri Breistein. Jeg har intervjuet mange av deltakerne med demens som har vært med på omvisningene og noen ansatte og frivillige. Hvilke erfaringer sitter de igjen med etter å ha deltatt på en tilrettelagt omvisning på et kunstmuseum? Hvilke samtaler oppstår i kunstrommet? Hvilken verdi kan slike erfaringer ha? Hvordan kan jeg på best mulig måte inkludere personer med demens sine tanker og meninger i min forskning? Dette er noen av spørsmålene jeg er interessert som stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole. Avhandlingen skal leveres november 2019. 


Blikkontakt

Teknikk/format
fotografi, bok, utstilling

Metode
deltagende, prosessorientert fotoprosjekt

Blikkontakt er et deltakerorientert fotoprosjekt for og med seniorer ved Håstein seniorsenter i Bergen. Prosjektet er i kontinuerlig utvikling. Prosjektet har mottatt støtte fra Hordaland Fylkeskommune og Sparebanken Vest.  LES MER


Forestillingens kraft

 

Teknikk/format
tekst, utstilling, scenekunst (Kompani Krapp)

Metode
Deltagende skriveprosjekt (Timeslips), 

Hva kan et fotografi være i samvær med mennesker som lever med demens? Forestillingens kraft er et samarbeidsprosjekt mellom Verdighetsenteret, Bergen Røde Kors Sykehjem, Hellen skole og scenekunstkompaniet Kompani Krapp. Prosjektet er under utvikling, foreløpig støttet av Hordaland Fylkeskommune LES MER

 

Tidligere prosjekter

 

Teknikk/format
fotografi (Marita Aarekol), utstilling, presentasjon

 

 

2017-18 Hvilken plass kan et fotografi ha i en samtale mellom mennesker? Fjorden i bilder er en vandreutstilling og formidlingsprosjekt i samarbeid med fotograf Marita Aarekol. Som en del av utstillingskonseptet vil de ansatte få en kort innføring i ulike måter man kan se på og snakke om fotografiene sammen med andre. LES MER

Prosjektet har mottatt prosjektstøtte av Bergen kommune/Den kulturelle spaserstokken.


Rett fra hjertet

Teknikk/format
film, fotografi, bok, fest, fagtekst (Britt-Evy Westergård)

Metode
Deltagende, prosessorientert filmprosjekt

 

 Magny, en av fortellerne i Rett fra hjertet-prosjektet hører på seg selv fortelle om Proffene - bandet hun har spilt i lenge. 

Magny, en av fortellerne i Rett fra hjertet-prosjektet hører på seg selv fortelle om Proffene - bandet hun har spilt i lenge. 

2011-2013: Et deltakerorientert dokumentarprosjekt hvor eldre med ulike former for utviklingshemninger fortalte historier fra sine liv. De 17 kortfilmene i prosjektet handler om kjærlighet, savn, glede og mestring. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Norske forbund for utviklingshemmede og Myrdal og Håstein seniorsenter i Bergen. 

Regi, manus og lydopptak: Hanne Jones og Eli Lea
Foto: Kieran Kolle og Eli Lea
Musikk: Olav Øyehaug
Klipp: Eli Lea
Produksjon: Flimmer Film

Prosjektet ble finansiert av: 


I mitt liv

Teknikk/format
film, fest

Metode
workshop, deltagende

 

 

 

 

 

 

Deltagende filmprosjekt i samarbeid med foreningen Ups and Downs i Bergen. Sammen med seks ungdommer lagde vi korte personlige filmer om noe eller noen som var viktig for dem. Premierefest på Bergen kino med rød løper og sjampis. Deltakerne fikk stående applaus fra en nesten full kinosal. Et stort høydepunkt. 

Finansiert av Ups&Downs/Bergen kommune. 


Mine dager

Teknikk/format
film, foto, fotoutstilling (Galleri View), premierefest, bok 

Metode
Deltagende, prosessorientert filmprosjekt

(2007-2009) Hva har vært viktig for deg i livet? I dokumentprosjektet Mine dager forteller 25 personer i alderen 79 til 104 år 37 personlige fortellinger som har satt seg ekstra godt i minnet i løpet av et langt liv. Tre aldersinstitusjoner deltaok i prosjektet: Slettebakken Menighets Eldresenter, Margit Tanners Minne og Stiftelsen St Johanneshjemmet.

Filmene er kjøpt av NRK og ble vist i konkurranseprogrammet til Bergen Internasjonale Filmfestival i 2009. Våren 2008 mottok Mine dager EMCs internasjonale kulturprisen i konkurranse med 325 prosjekter fra hele verden.

Regi, manus og lydopptak: Hanne Jones og Eli Lea
Foto og klipp: Eli Lea
Etterarbeid lyd: Lyd og Torden
Musikk: Olav Øyehaug
Produksjon: Flimmer Film

Se filmer og les litt mer om prosjektet

Prosjektet mottok støtte fra:


Barns øyne

Teknikk/format
fotografi, utstilling (Bømlo kulturhus), bok

Metode
workshop (foto og tekst)

 

Deltagende fotoprosjekt i samarbeid med Bømlo kommune og Bømlo mottak og Bømlo kulturhus. Utstillingen ble åpnet av ordføreren og lokalavisen kom og skrev om barna og bildene deres. Prosjektet mottok støtte fra Helle Bennetts minnefond og Hordaland fylkeskommune


Livet etter soning

Teknikk/format
film

Metode
deltagende skriveprosess i utvikling av manus. 

(2015) Tre korte personlig dokumentarer (2-4 minutter) laget i samarbeid med personer tilknyttet Røde Kors sitt Nettverk etter soning. Laila, Rune og Jon forteller om tiden etter soning. Filmenene ble laget i anledning Nes sitt 10 årsjubileum i 2015. Regi: Hanne Jones, Manus og klipp: Eli Lea, Foto: Kieran Kolle. Produksjon: Sjau Film

"Eg bestemte meg for mange år siden at jeg ikke skulle bli glad i noen igjen, uten om mine egne barn. Eg blir så sårbar. Livredd for å miste de. Da er det lettere å trekke seg vekk. Men eg trakk meg ikkje unna Espen…"

Fra Laila sin digitale fortelling i prosjektet Livet etter soning


Med liv og lyst

Teknikk/format
film, bok, premierefest (Edda kino)

Metode
prosessorientert film og fortellerprosjekt

 

 

 

 

(2012) Livsfortellingsprosjekt i samarbeid med Røde Kors Haugesund, frivillige og Udland Omsorgssenter i Haugesund.  Premierefest på Edda Kino på Verdighetsdagen 2011 med åpningstale av  av daværende ordfører Petter Steen jr. Filmene ble vist på TV Haugland.  

Regi, lyd og klipp: Eli Lea / Musikk: Stian Heimtun / Produksjon: Haugesund Røde Kors / Prosjektgruppe: Karina Askeland, Astrid Røthing, Kjersti Kvale og frivillige i Haugesund Røde Kors Omsorg.

Se filmen (12 historier, 25 min.)
Se/Bestill boken (blurb.com)

Prosjektet mottok støtte fra Haugesund Sparebank, Haugesund kommune, Den kulturelle spaserstokken, Christian Haaland Fond AS og Helse Fonna.


Tilbakeblikk var et prosjekt ved Signo Konows sykehjem for døve og døvblinde i Bergen. Fortellingene ble skrevet ned slik fortellerne husket dem. Bildene i boken er fra fortellernes egne album. Finansiert av Bergen kommune.. 

"Jeg glemmer aldri en samtale jeg hadde med min far om kvelden 8. april 1940. Jeg var 19 år. Vi stod i entreen. I morgen kommer tyskerne, sa han. Jeg synes det var veldig rart sagt, men far fulgte veldig godt med i politikken".

Utdrag fra fortelling til Kitty Rassmussen publisert i boken Tilbakeblikk

Se/bestill boken (blurb.com) 

Prosjektet mottok støtte fra Bergen kommune/Den kulturelle spaserstokken

Tilbakeblikk

Teknikk/format
bok

Metode
deltakerorientert skriveprosess


Ella Rafto

"Under krigen begynte jeg på på et advokatkontor i sentrum. En dag spurte en av sjefene om jeg ville hjelpe han med å sende ut Norsk vilje, en illegal avis, til alle advokatene i byene. Det ville jeg. Han kom med en bunke aviser. Jeg la dem i nøytrale konvolutter, skrev adressene på fremsiden, klistret igjen og frankerte dem. Noen av konvoluttene postet jeg på Postkontoret, andre la jeg i forskjellige postkasser rundtomkring i byen. Jeg syntes jeg var veldig lur. Det gikk bra en god stund".

Utdrag fra Ella Rafto sin historie om tiden på Grini under krigen fra prosjektet Tilbakeblikk ved Signo Konows Senter i Bergen.

 


Medieomtale