Om meg 

Kontaktinformasjon: eli.lea[@]gmail.com, mobil +47 99 44 14 14

Jeg er interessert i fotografiet som en sosial og dialogbasert praksis. Noen ganger er sosiale og relasjontelle tematikker eksplisitt tilstede i prosjektene jeg er involvert i, andre ganger danner de mer et bakteppe eller et ønske med arbeidene. I dette landskapet jobber på tvers av ulike fotografiske sjangre med spørsmål knyttet til tanker om identitet og tilhørighet, dialog og gjensidighet.

I mitt siste prosjekt Imagining things er jeg interessert i hvilken betydning ting har i vår relasjon til andre mennesker.

Noen prosjekter jobber jeg mest med på egen hånd, men siden jeg er opptatt av de ulike rollene fotografiet kan ha mellom oss mennesker, liker jeg aller best å samarbeide med andre. Derfor er mange av prosjektene jeg jobber med deltakerorientert. Rammene for prosjektene defineres av meg/oss, men vi prøver å skape rom for medvirkning, slik at de som er deltakere kan påvirke noen av beslutningsprosessene i prosjektet. Da er det et poeng at vi som initiativtakere ikke på forhånd har bestemt alt hva som skal skje, men at noe blir til som et resultat av det som skjer mellom oss som er med i prosjektene. Prosjektene blir til filmer/digitale fortellinger, foto, tekst eller bøker. Formidlingen av prosjektene er viktig. Filmene har blitt vist på NRK og Bergen Internasjonale Filmfestival, men både filmer og fotografi har også blitt vist på sykehjem, konferanser, kafeer og galleri. Målsetningen med prosjektene og de prosessene underveis påvirker hvilken sammenheng og i hvilket format prosjektene formidles i.

Mange prosjekter er gjort sammen med mennesker som har eller annen form for funksjonshemning. Og jeg er spesielt glad i å jobbe med mennesker som har levd en stund.

Prosjektene har blitt finansiert av: Extrastiftelsen - helse og rehabilitering, Kulturrådet, NRK, Bergen kommune - Den kulturelle spaserstokken, Vestnorsk filmsenter, Hordaland Fylkeskommune, Helle Bennetts minnefond, Sparebanken Vest, Haugesund sparebank, Christian Haaland Fond AS og Haugesund kommune

logoer

Utdannelse

Jeg er for tiden stipendiat ved VID vitenskapelig høgskole. Phd-prosjektet mitt heter “Kunsten å delta. Kunst, deltagelse og demens”. Forventet ferdig i 2020.

MA Communication Media fra School of Art, Media and Design ved University of the West of England med fordypning i fotografi og filmproduksjon.

Certificate of Higher Education in Photography fra University of Wales, Cardiff.

Cand.polit. fra Universitetet i Bergen (samfunnsfag, hovedfag i nyere politisk historie)

Cand. mag. fra Universitetet i Bergen (kultur- og språkfag)  

Videreutdanning i psykologi, pedagogisk teori, kunstterapi og praktisk-pedagogisk lærerutdanning (PPU).

Medieomtale

ELea-bitsandpieces.jpg
Foto fra åpningen av utstillingen "Fjorden i bilder" i november 2017 i samarbeid med fotograf Marita Aarekol. Bildet som henge rpå veggen er tatt av Marita. FOTO: Tor Høvik/Bergens Tidende

Foto fra åpningen av utstillingen "Fjorden i bilder" i november 2017 i samarbeid med fotograf Marita Aarekol. Bildet som henge rpå veggen er tatt av Marita. FOTO: Tor Høvik/Bergens Tidende

Sammen med kollega Hanne Jones under utstillingen "Mine dager" på Galleri View i Oslo".  Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet  Flimmer Film AS  i Bergen. FOTO: Caroline Roka

Sammen med kollega Hanne Jones under utstillingen "Mine dager" på Galleri View i Oslo".

Mange av prosjektene har jeg gjort sammen med Hanne gjennom filmproduksjonsselskapet Flimmer Film AS i Bergen. FOTO: Caroline Roka

slangen.jpg